شناسنامه ساسان
 
نام ساسان
تماس با من
جنسیت مرد
سن 27
درباره من محقق علمی توزمینه های نجوم-متافیزیک-بیوشیمی و فیزیولوژی ورزشی-روانشناسی-علوم عرفانی مترجم تخصصى متون علمى و پزشکی؛دوستدار الکترونیک + خواهان آگاه ساختن و بروز کردن و انتشار و تبادل اطلاعات علمی جامعه و علاقمندان!اگه در زمینه مدارات و مقالات و عناوین پیشنهاد و همکاری یا انتقاد یاصحبت و... سوالی داشتید در تالار یا قسمت نظرات و ارتباط مستقیم مطرح کنید.

کشور ایران  
شهر ANDROMEDA GALAXY is near me

تحصیلات مهندسی شیمی  
شغل  
سرگرمی ها الکترونییییک-پروژه علمی-کار عملی-آزمایشات شیمیایی کتابخوانی(غیردرسی!)-مقاله نویسی علمی اینترنت و ورزش+فیلم+سفر!  
علاقه مندی ها مجموعه علوم کاربردی بشری مخصوصا اختر شناسی ،نجوم و فیزیک نوین+متافیزیک+الکترونیک خودمون-فیلمهای علمی،مستند ورزش-ارتباط مفید با همنوع!